Farnosť Kavečany - Ružencové spoločenstvo

   Kontakt  |  Ochrana osobných údajov  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  Bohoslužby  |  Upratovanie  |  O farnosti  |  Služby   

Stretnutie členov Ružencového bratstva

    bude v nedeľu 6. mája 2018 o 14:00 hod. v kostole.htwww.farnostkavecany.sk