Farnosť Kavečany - Spevácky zbor

   Kontakt  |  Ochrana osobných údajov  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  Bohoslužby  |  Upratovanie  |  O farnosti  |  Služby   

Spevácky zbor

Vznik: rok 2004

Pôsobenie: pri liturgických sláveniach a pobožnostiach počas roka ako sú :
Vianoce, Krížová cesta, Veľká noc, 1.sv. prijímanie, odpustová slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, svadby...

Repertoár: gospelové piesne, rôzne naboženské piesne, spevy z LS I,  spevy z Taize

Stretnutia: štvrtok 19:00

Členovia zboru:
spev - Renáta Tabačková, Jana Nigutová, Daniela Šemráková, Klára Bandúrová,
Lucia Šemráková, Rebeka Tabačková, Lucia Tabačková, Jana Kupcová, Miriam
Trojčáková, Kristína Bandúrová
Peter Tabačko- gitara a spev
Lukáš Gaňa - gitara a spev
Jaro Šuba - gitara a spev
Janko Bogdan - violončelo a spev
Daniela Zlacka - bubon a spev
Jaro Ľaš - trúbka, flauta
Paľo Nigut - bubon a spev
František Tabačko (vedúci zboru) - organ a spev


htwww.farnostkavecany.sk