Farnosť Kavečany - O farnosti

   Kontakt  |  Ochrana osobných údajov  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  Bohoslužby  |  Upratovanie  |  O farnosti  |  Služby   


Sviatky, pastoračné aktivity a farské udalosti
v priebehu roka 2019


V pôstnom období v piatok a v nedeľu Krížová cesta

21. apríla - Veľkonočná nedeľa

24. apríla - 15. výročie posviacky chrámu

12. mája - slávnosť Prvého sv. prijímania

26. mája - farská adorácia

29. júna - slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, patrónov farnosti a obce

júl - Farský denný tábor

13. augusta - 24. augusta - uctenie relikvií Košických mučeníkov

14. septembra - Farský deň - výročie vzniku farnosti (1808), celofarské agapé

25. decembra - slávnosť Narodenia Pána

28. decembra - farská adorácia


htwww.farnostkavecany.sk