Farnosť Kavečany - O farnosti

   Bohoslužby  |  Liturgický rok  |  Kalendár sviatkov  |  Kontakt  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  O farnosti  |  Aktivity  |  Sviatosti  |  Ostatné liturgické slávenia  |  Fotogaléria   


Súčasnosť

Farnosť Kavečany patrí do dekanátu Košice - Stred

Významné farské udalosti v priebehu roku 2017:

5.MARCA- 2.APRíLA: PôSTNE KáZNE. DP. IMRICH DEGRO

7.apríla: V piatok pred Kvetnou nedeľou krížová cesta sledujúc tradičnú líniu vymedzenú krížmi v obci a na okolí. Farníkov pozývam k ich príprave. Téma: "Hľa, Tvoj syn". "Hľa, Tvoja Matka"

10. apríla - predveľkonočné spovedanie 17.30-19.30 hod.
16. apríla - Veľká Noc

24. apríla - výročie posviacky kostola (2004)

20.mája o 16.00 hod.: Slávnosť prvej sviatosti zmierenia
21.mája o 10.00 hod.: slávnosť prvého sv. prijímania

26. mája, 28.decembra – celodenná adorácia

15.júna - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - procesia

 

25.júna o 10.30 hod.: odpust sv. apoštolov Petra a Pavla; koncert (Janko Bogdan)
28.júna - vigília slávnosti sv. Petra a Pavla, apoštolov, omša s vešperami

29.júna - slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, patrónov farnosti a obce

2.júla - poďakovanie Pánu Bohu za uplynulých 23 rokov života farnosti

28. augusta: Pobožnosť na cintoríne. 144. výročie úmrtia Ľudovíta Rombaya (+45) farára v Kavečanoch (1861-1873). Pochoval 83 farníkov a zomrel na následky cholery.

15. septembra: Farský deň - výročie vzniku farnosti (1808), celofarské agapé.

31. októbra/1. novembra: Adorácia


htwww.farnostkavecany.sk