Farnosť Kavečany - Bohoslužby

   Kontakt  |  Ochrana osobných údajov  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  Bohoslužby  |  Upratovanie  |  O farnosti  |  Služby   

*********
Ak chcete dostávať Farský list priamo na Vašu mailovú adresu,
     pošlite mail s texto
m v predmete správy log on na mailovú adresu farskylist@farnostkavecany.sk
Ak nechcete dostávať Farský list do Vašej mailovej schránky,
     pošlite mail s textom v predmete správy unsubscribe na mailovú adresu
farskylist@farnostkavecany.skhtwww.farnostkavecany.sk