Farnosť Kavečany - O farnosti

   Kontakt  |  Bohoslužby  |  Liturgický rok  |  Kalendár sviatkov  |  Slovo života  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  O farnosti  |  Aktivity  |  Sviatosti  |  Ostatné liturgické slávenia  |  Pohreb  |  Fotogaléria   

ČO?: POĎAKOVANIE  ZA BRIGÁDU

KDE?: VO FARSKEJ ZÁHRADE

Kedy? : SOBOTA 11. a 18. JÚNA 2016  OD 8.00 HOD.

ĆO SME ROBILI?.: ROZOBRALI STRECHU NA PIVNICI

KTO?   ĽUDIA DOBREJ VôLE A OCHOTNÝCH RÚK

BOLO ICH DOSŤ, PRETO TO ZVLÁDLI  RÝCHLO

:)

PRETO NEVÁHAJ A PRIDAJ SA K NÁM NA BUDÚCE PRI ODPRATANÍ ZHROMAŽDENÉHO MATERIÁLU

ĎAKUJEME!
NAJBLIŽŠIE UDALOSTI
 :

25. júna 11.00 hod.: Dominikánsky kostol Košice, kňazská vysviacka dp. Marka Rafaela Tresu, OP.

26.júna o 10.30 hod.: odpust sv. apoštolov Petra a Pavla
2.júla 11.00 hod.: Primície dp. Mareka rafaela Tresu, OP
 

FARSKÝ DEŇ 15.9.2015

11.9. (Pia): Stretnutie prípravného tímu -19.45 hod.

12.9. - 8.00 hod.Upratovanie priestorov fary, novej budovy dvora a záhrady.

15.9. - 16.00 hod. koncert, agapé

 

 

Pán nech odmení ochotnú pomoc každému.

Srdečne pozývame všetkých.
Váš duchovný otec
zverejnenie 6.9.2015
Milí bratia a sestry,

veľká vďaka patrí Vám, ktorí doteraz priložili ruku k dielu a pracovali na čistení maľovaní
oplotenia kostolného areálu. Dnes prišlo 12 ľudí, ktorí pracovali celý deň.

Ostáva nám práce dokončiť. Chceme k tomu využiť čas od pondelka 25.mája , každý deň od 15.00 hod. K čomu Vás pozývam.
Spoločnými silami to ľahšie zvládneme.

Za Vašu láskavú pomoc už teraz ďakujem vyprosujem pre Vás odmenu nášho Nebeského Otca.

Váš duchovný otec

zverejnenie 23.5.2015

 


Všetkým mamám,


želám v dnešný Deň matiek radosť z naplneného poslania byť nositeľkami pochodne života. Pohľad do čistých očí detí v kolíske, najkrajšia poézia tejto zeme, nech Vás neustále sprevádza a zostane ako trvalá pečať odtlačená vo Vašej pamäti
.

Pripájam svoje uznanie a vďaku za Vašu službu. Nech Pán odmení všetky Vaše obety i odriekania v úsilí splniť, čo najlepšie životnú rolu, ktorú ste dostali od Stvoriteľa.

Váš duchovný otec

zverejnenie 10.5.2015Veľkonočný pozdrav 2015

Milí bratia a sestry, návštevníci našej stránky,

novozákonné slávenie Paschy čiže Pánovho zmŕtvychvstania je pre nás dobrou príležitosťou upevniť sa vo viere, že na ceste života nie sme osamelí a opustení. S nami je živý Kristus, ktorý zvíťazil nad ľudskou biedou práve tým, že sám okúsil ťažkosť ľudskej existencie a dobrovoľne prijal obmedzenosť pozemského bytia. Stal sa tak naším ľudským bratom, ale neprestal byť Bohom a svojou mocou vstal zmŕtvych. Preto sa môžeme na tohto Bohočloveka s istotou spoľahnúť.

Nech táto istota v Kristovi a o ňom je pre Vás pevným bodom vo chvíľach pochybností a skúšok, akéhokoľvek vylúčenia ba i výsmechu vo chvíľach, keď očakávame pomoc a pochopenie. On nám dokonale ukázal, že nám rozumie a nikdy nás nesklame. Ani vtedy, keď my váhame a vzďaľujeme sa od neho. Vtedy nás osobitne pozýva k sebe.

Želám Vám prežiť okamihy stretnutia s blízkosťou Boha počas slávenia tajomstva Veľkej Noci.

Váš duchovný otec

zverejnenie 3.4.2015


Poďakovanie

Všetkým Vám, milí bratia a sestry, ktorí ste v dnešný deň si našli čas pre podanie pomocnej ruky pri jarnom upratovaní kostolného a farského areálu, ako aj v predchádzajúcich dňoch pri rekonštrukcii kuchyne a schodiska patrí moja vrelá vďaka. Nech Pán každému odplatí potrebnými darmi.

Duchovný otec

zverejnenie 21.3.2015


 

zverejnenie 14.2.2015


NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

ntm.sk


REFERENDUM

 

 

 

Ustanovenia právnych predpisov k hlasovaciemu preukazu,  k prenosnej urne, k obmedzeniam počas referenda, súbor pdf (236 kB)

Predreferendový deviatnik, súbor doc (112 kB)

zverejnené 27.1.2015


 

Poďakovanie deťom a mládeži z farnosti sv. Ondreja

Naša vďaka patrí deťom a mládeží z farnosti na Podhradovej, s ktorými sme prežili sprítomnenie udalosti Vianoc popoludní prvej januárovej nedeľe v ich divadelnom podaní.

zverejnenie 4.1.2015


 

Poďakovanie za Dobrú novinu

Koledujúcim i navštíveným rodinám patrí úprimné poďakovanie. Vykoledovali sme 713,- € a navštívili 40 domov, 64 rodin.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

zverejnenie 26.12.2014


 

Milí bratia a sestry,

želám Vám, aby udalosť Narodenia Krista, ktorú slávime, bola pre Vás stálym dôvodom radosti. 

Požehnané Vianoce.

Duchovný otec

Zverejnenie 24.12.2014


 zverejnenie 20.12.2014


 

Celonočná adorácia 31.10.-1.11.2014

Milí bratia a sestry,

želám vám požehnanú nedeľu, ktorá nám otvára čas nového týždňa. Budeme sláviť tajomstvo spojenia s tými, ktorí nás predišli do večnosti.

Osobitnou príležitosťou bude pre nás príležitosť zotrvať pred Ježišom Eucharistiou od večera 31.októbra do rána 1.novembra, k čomu vás pozývam.

S pripojeným žičením daru lásky a pokoja

Váš duchovný otec

zverejnenie 26.10.2014

 


Na začiatok nového školského roka

Žiakom a študentom želám mnoho tvorivého úsilia pri nadobúdaní nových poznatkov. Nech vám každý deň prinesie radosť z vášho podielu na budovaní lepšieho sveta založeného na univerzálnom bratstve.

Rodičom a učiteľom želám novú schopnosť láskavého sprevádzania mladej generácie. 

duchovný otec

zverejnenie 2.9.2014


Pozdrav z dovolenky

Srdečný pozdrav posielam z dovolenky v Positane všetkým farníkom. Uplynulý pondelok som na vás osobitne pamätal, keď som slúžil svätú omšu za farnosť na mieste relikvií sv.Ondreja, apoštola v katedrále v Amalfi. Stretol som sa a pozdravil s pánom arcibiskupom Mons. Oraziom Soricellim, miestnym biskupom, ktorý veľmi milo spomína na svoju návštevu v našej farnosti 18. novembra minulého roku. Zároveň posiela pozdravy a úprimné žičenia celej farnosti.

duchovný otec

zverejnenie 13.8.2014


 

Pozvánka na výlet 30. júla 2014, súbor pdf

zverejnenie 27.7.2014


 

Oznam

Odchod autobusu na večné sľuby brata Rafaela Mareka Tresu, OP do Zvolena bude 2.8.2014 o 5.30 ráno. Zraz o 5.15 na Kadlubskej 1 (bývalá materská škola).

Cena za autobus je 10€/osobu. Peniaze je možné vyplatiť Zuzane Koľvekovej, alebo pani kostolníčke v sakristii.

Na cestu je potrebné vziať si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca a potrebné lieky.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte sl. Zuzanu Koľvekovú na t.č. 0902 131 081 alebo mailom z.kolvekova@gmail.com.

zverejnenie 26.7.2014


 

Záujemcovia o cestu spoločne autobusom sa môžu prihlásiť  do 18.7.2014 na kavecany@rimkat.sk alebo v sakristii s uvedením záujmu o putovanie do Šaštína v nedeľu. V prípade záujmu o púť do Šaština bude ubytovanie, podľa možnosti, v blízkosti svätyne.

Potrebné údaje na prihlásenie: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, tel. kontakt, Šaštín:áno /nie.

Hľadáme dobrovoľníka na organizovanie cesty.

Duchovný otec

zverejnenie 6.7.2014


 

Poďakovanie

Ďakujem všetkým, ktorí prišli uplynulú nedeľu na slávenie primičnej svätej omše novokňaza Martina, aby sme Pánu Bohu spolu ďakovali za dar kňazstva. Rovnako ďakujem tým, ktorí sa konkrétnou prácou, obetami a modlitbami podieľali na príprave a priebehu tejto slávnosti. 

Duchovný otec

zverejnenie 23.6.2014


 

Vítaj novokňaz

Včerajšiu kňazskú vysviacku  v našej katedrále sme mohli prežívať s osobitnou pozornosťou a vďačnosťou, lebo pribudol pracovník na Pánovej žatve, pribudol Kristov kňaz Martin Rečlo z nášho spoločenstva. 

Primičnú svätú omšu bude sláviť v nedeľu 22.júna 2014 o 10.30 hod. v našom farskom kostole.

Na jeho ceste životom kňaza mu vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

zverejnenie 15.6.2014


 

 

Poďakovanie

S vďakou Pánu Bohu, ale aj každému dobrodincovi, ktorý prispel modlitbou, finančnou i praktickou pomocou, ako aj pracovníkom, ktorí kostol vymaľovali sme v predvečer slávnosti Nanebovstúpenia Pána stredu 28. mája 2014 slávili Eucharistiu. Každému zo srdca ďakujem.

Nech je pochválené meno Pánovo.

Duchovný otec

zverejnenie 29.5.2014


 

Ukončenie maľovania kostola

 

Plánovaná brigáda sa prekladá na 27. a 28.5. (utorok a streda) o 16.00 hod. Pozývam každého farníka k zapojeniu sa.

 

 

 

Bohoslužby v kostole budú od 29.mája. Dovtedy vo farskom areáli. V nedeľu na farskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia vo vnútri so zabezpečeným ozvučením na dvore.

 zverejnenie 23.5.2014 


 

Bohoslužby v kultúrnom dome,

sú od piatka 16. mája do štvrtka 22. mája podľa zverejneného programu.

upravené 17.5.2014


 

Všetkým mamám,

k dnešnému sviatku želám stálu radosť z úlohy im zverenej. Poslanie, ktoré vykonávate nech vo vás vzbudzuje nádej, že svet sa stane lepším.

Duchovný otec

zverejnenie 11.5.2014


 

Milí bratia a sestry,

utorok 6.mája začíname s prácami na maľovaní kostola.

Bohoslužby počas maľovania budú naďalej v kostole.

Prosím o primeranú pozornosť vzhľadom na obmedzenia, ktoré nutne vzniknú.

Duchovný otec

 

zverejnenie 4.5.2014


 

Milí bratia a sestry,

oslava Pánovho víťazstva nad smrťou a hriechom nech je pre nás stálou motiváciou ho vytrvalo nasledovať aj vtedy, keď  vo všedných dňoch prídu skúšky a pochybnosti. Naša vernosť vybojovaná aj za cenu veľkých obetí  bude potvrdením, že sme mu uverili.

Nech vás táto viera sprevádza a napĺňa pokojom a radosťou a nech vám Pán pridá potrebné zdravie duše i tela a potešenie z vašich blízkych.

Váš duchovný otec 

zverejnenie 20.4.2014


 

 

zverejnenie 18.4.2014


 

 

 

 

Na cestu pôstom

 

Milí bratia a sestry,

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie, čas prípravy na slávenie Veľkej noci. Chceme dať tomuto času hlboký zmysel v osobnom živote každého jedného z nás ako aj v živote rodinnom a spoločenskom. Pápež František nás povzbudil vo svojom posolstve na tohto ročné obdobie pôstu, keď ukazuje na hlboký zmysel Kristovho života medzi nami: Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9).

Najvačším bohatstvom, ktoré človek získava je pohladenie Otca, keď Ježišovou rukou dvíha človeka sklesnutého pod ťarchou biedy hriechu a jeho dôsledkov spočívajúcich v materiálnej, morálnej a duchovnej biede.

V tomto období chceme teda napodobňovať Krista, ktorý sa k nám znížil, aby nám ukázal, ako je nám Boh blízky a že mu na nás záleží. Nasledujúc nášho Majstra, úprimne sa priblížme k sebe navzájom, aby sme ľudom okolo seba dali pocítiť dotyk Božej blizkosti a tak ju mohli aj sami okúsiť.

Modlim sa spolu s vami, aby sa nam to spolocne podarilo.

 

Váš duchovný otec

zverejnenie 4.3.2014


 

Pozvanie pred pôstnym obdobím

Milí bratia a sestry,

čas fašiangov nám ponúka mnohé príležitosti k veselosti pred pôstnym obdobím. Je to pekná príležitosť stretnuť sa a rozptýliť sa, pestovať spoločenské kontakty a prehlbovať vzájomné vzťahy. Využijme aj tento čas na svedectvo, že najvačšiu radosť má človek čisteho srdca. Ježišovo blahoslavenstvo „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ 1 (Mt 5, 8), nech Vám pomáha s radosťou ohlasovať Evanjelium v každej okolnosti života.

Stále na Vás pamätám vo svojich modlitbách aj spoza oceánu.

Váš duchovný otec

zverejnenie 26.2.2014


 

Želanie do nového roka

Nech Tichá noc svojím posolstvom neustále rozochvieva naše srdcia.

http://www.youtube.com/watch?v=frB_K_RcRk8

zverejnenie 31.12.2013


 

Pozvánka na vianočný koncert

 zverejnené 20.12.2013


 

Vianočný pozdrav

 Milí bratia a sestry,
hlboké posolstvo vianočného tajomstva, keď sa Boh vo Svätej noci neváhal ukázať ako pokorný v slabom Betlehemskom dieťati, nech Vám pomôže, nasledujúc jeho príklad, byť i naďalej nositeľmi nádeje a odvážnymi tvorcami pravdivého príbehu života na jeho lepších stránkach.
Želám Vám pokojné sviatočné chvíle slávenia Narodenia Božieho Syna i v kruhu Vám drahých a blízkych.
V novom roku Vám vyprosujem Božie požehnanie v dare zdravia a pokoja.

Váš duchovný otec

 

 zverejnenie 20.12.2013


 

Slovo na cestu adventom

Milí bratia a sestry,

dnešnou nedeľou sa vydávame na cestu duchovnej prípravy osláviť príchod Božieho Syna v ľudskej podobe medzi nás. Túto udalosť sa mnohorako pokúsili stvárniť umelci. Teraz ju stvárňujeme my v našom živote. Dnes vychádzame na púšť, lebo sa chceme odpútať od zavádzajúceho hluku doby a počuť Božie slovo. Chceme ho prijímať ako orientáciu, chceme sa ním živiť ako výdatným pokrmom a tak chceme kráčať správnym smerom napriek pochybnostiam a skúšanej viere. Až do Betlehema.

Váš duchovný otec

 

 zverejnenie 1.12.2013


 

Poďakovanie

Milí bratia a sestry,

zo srdca ďakujem za Vaše želania a modlitby z príležitosti sviatku aj môjho patróna sv. Ondreja, apoštola. Vaše modlitby a obety mi vyprosujú u Pána potrebnú silu pre moje poslanie.

Váš duchovný otec.

zverejnenie 1.12.2013

 


 

Správa o obnove farskej kancelárie 2013, súbor pdf 25 MB

S vďakou všetkým, ktorým leží na srdci zveľadenie našich priestorov pre farský život ponukam správu s popisom opravy farskej kancelárie.


S úctou

Duchovný otec

Fotografie z posviacky obnovenej farskej kancelárie

zverejnenie 4.10.2013


 

Oznámenie o súťaži

Vzhľadom na ohlásený úmysel doterajšieho nájomcu nebytových priestorov ukončiť nájom, vypisujem súťaž na Nájom  nebytového priestoru vo výmere 220 m2, ktorý sa nachádza v budove – stavba so súpisným číslom 209 na parcele číslo 5 s priľahlým pozemkom (dvor) vo výmere 322  m2. Predmet nájmu je zapísaný na liste vlastníctva č. 834, k.ú. Kavečany.

Ide o predajňu potravín na Kadlubskej 1 (bývalá materská škola).  

Súťažné podklady Obchod, súbor pdf 37 kB

JCLic.Ing. Ondrej Nagy, farár

 

zverejnenie 1.10.2013


Poďakovanie

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do Národného pochodu za život. Cením si prítomnosť každého farníka na tomto podujatí. Na ňom sme svojou prítomnosťou pokojne povedali, že nám záleží na tom, aby pravda o dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť v prostredí rodiny založenej na manželstve muža a ženy ako na celoživotnom zväzku bola plne rešpektovaná.

Rovnako ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do modlitbovej prípravy v čase noveny.

Duchovný otec

zverejnenie 24.9.2013


 zverejnenie 15.9.2013


 

Farský deň 2013

zverejnenie 2.9.2013


 

VENI SANCTE

Nový školský rok chceme začať s Božím požehnaním. Pondelok 2. septembra budeme o to spoločne prosiť pri svätej omši o 19.00 hod. 

Srdečne pozývam žiakov, študentov, rodičov a učiteľov a zároveň vyprosujem dary Ducha Svätého,

Duchovný otec

zverejnenie 31.8.2013


 

Radostný čas dovoleniek a prázdnin

želám milým farníkom a návštevníkom našej stránky. Nech je tento čas pre nás príležitosťou pookriať na tele i na duši v kruhu priateľov a blízkych, ale aj so samým sebou. Na vašich cestách vás sprevádzam modlitbami.

Duchovný otec

zverejnenie 1.7.2013


 

Pozvánka na odpustovú slávnosť

 

 

zverejnené 26.6.2013


 

Poďakovanie

V piatok 14. júna mi v našej Katedrále svätej Alžbety otec arcibiskup Bernard Bober udelil diakonské svätenie.Bol som ustanovený za služobníka v Cirkvi a pre Cirkev, podľa vzoru Krista, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.

Tento deň som prežíval vo veľkej radosti a vďačnosti voči Pánovi, Darcovi všetkých darov. Zároveň ďakujem všetkým známym i neznámym, ktorí ste ma v tento deň, ale aj na celej ceste prípravy na kňazstvo sprevádzali, a aj naďalej sprevádzate modlitbami, povzbudením, príkladom a inou pomocou.

Zahŕňam aj ja všetkých vás do svojich modlitieb. Nech vás Pán štedro odmení najmä posilnením viery, nádeje a lásky.

 

Martin Rečlo, diakon

zverejnenie 18.6.2013


 

Pozvánka na diakonskú vysviacku

S veľkou radosťou a vďačnosťou Bohu za dar povolania rád pripájam osobné pozvanie

na slávenie svätej omše v Katedrále dňa 14. júna toho roku o 10.00 hod.,

pri ktorej J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita

udelí prvý stupeň posvätného stavu ôsmim kandidátom, aj nášmu Martinovi Rečlovi.

Novým diakonom modlitbami a obetami vyprosujeme potrebné milosti.

Váš duchovný otec

zverejnenie 13.6.2013


 

Všetkým milým mamám,

želám v dnešný Deň matiek veľa radosti z daru materstva,

i naďalej schopnosť vytvárať rodinné puto vo svojich rodinách

neustálou dobrotou srdca byť rozdávateľkami novej nádeje.

Váš duchovný otec

 

zverejnenie 12.5.2013


 

Pozvánka na májový koncert

 

 

zverejnené 28.4.2013


 

Slovo k Veľkej noci

Milí bratia a sestry,

Veľká noc, ktorú slávime, nám pomohla lepšie pochopiť Božiu lásku, ktorá sa k nám priblížila v Ježišovej vykupiteľskej smrti. Prekvapujúco sa obnovujúci biely šat prírody aj počas Veľkonočného trojdnia nás oslobodzoval od ponúkanej predstavy o sviatkoch jari. Veď sneh patrí k zime. Tak sme sa v týchto dňoch mohli zamerať na to podstatné, čo sa slávi na Veľkú noc, na oslavu Pánovho zmŕtvychvstania, ktoré je nezávislé na našej predstave o počasí alebo ročnom období.

Ďakujem všetkým, ktorí pracovali na príprave liturgie a podieľali sa na jej dôstojnom priebehu. Rovnako naša spoločná vďaka patrí aj tým, ktorým na srdci ležala príprava priestoru kostola a jeho okolia, teraz mimoriadne aj uprataním snehu.

Všetkým prajem zužitkovanie milostí Kristovej obety.

 

Váš duchovný otec.

 

zverejnenie 2.4.2013 


 

Veľkonočné prianie 

Dni naplnené veľkonočným tajomstvom

nech sú pre nás prameňom poznania, presvedčenia a viery,

že smútok, bôľ a ľudská slabosť

nie sú poslednými slovami človečenského príbehu,

ale s nimi prichádza nová nádej

vyvierajúca z veľkonočného Alleluja: Pán vstal zmŕtych.

Požehnanú Veľkú noc Vám i Vašim blízkym

želá a vyprosuje duchovný otec.

 

Veľká noc 2013


 

Milí návštevníci našej stránky,

teším sa Vášmu záujmu o jej obsah. Stránka sa stáva ďalším komunikačným prostriedkom nášho života a výmeny potrebných informácií. Ona porastie úmerne tomu, ako bude rásť náš život. Pozývam Vás k spolupráci na tvorbe jej obsahu.

Na ceste duchovnej prípravy k sláveniu tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána na Veľkú Noc Vám želám tvorivé nadšenie a horlivosť. Ponúka sa nám k tomu živšia a bohatšia účasť na liturgii Pôstneho obdobia a na kajúcich sláveniach, ako aj pôst, modlitba, almužna a vzájomné zmierenie a odpustenie završené dobre vykonanou sviatosťou zmierenia.

Pamätám na Vás v modlitbách.

Váš duchovný otec

 

zverejnenie 16.2.2013


 

Dobrá novina v Kavečanoch

   ,,Šťastie, zdravie, pokoj svätý,...“

 

Touto piesňou vstupovali koledníci Dobrej noviny do našich domov so zvesťou o narodení Ježiša Krista počas uplynulých Vianoc.

Na Slovensku šlo o 18. ročník tejto charitatívnej akcie. V našej farnosti sme sa zapojili po ôsmykrát. Účasť 26 koledujúcich, 77 navštívených rodín a vyzbieraná suma 794 € hovorí o prehlbujúcom sa duchu solidarity s tými, ktorí žijú v ďaleko horších podmienkach ako my.  Peniaze boli zaslané do Afriky pre deti s postihnutím.

Ďakujeme všetkým, koledujúcim i rodinám, ktoré sa do Dobrej noviny zapojili. K prosbe o zachovanie priazne zároveň pripájame pozvanie do ďalšieho ročníka pre ešte širší okruh koledujúcich detí i rodín.

Momenty z akcie nájdete v sekcii Fotogaléria.

 

Organizačný tím

 

zverejnenie 4.2.2013


 

1. výročie odchodu P. Félixa Majerníka, SVD

 Dňa 28. januára 2013 si pripomenieme 1. výročie odchodu do domu Otca nášho duchovného otca P. Félixa Majerníka, SVD, ktorý sprostredkúval svojou službou Božiu milosť ako kňaz aj v našej farnosti v rokoch 1988 až 1993. Za jeho službu poďakujeme Nebeskému Otcovi v nedeľu 27. januára pri svätej omši o 8.00 hod.a zároveň budeme prosiť za jeho dušu.

Pripojme každý v tento deň modlitbu a sv. prijímanie za neho.

  
Ondrej Nagy, duchovný otec

 

zverejnenie 20.1.2013

 


 

Milí návštevníci našej stránky,

rád vás vítam a pozdravujem už počas niekoľko dní plynúceho roku 2013 prostredníctvom našej internetovej stránky. Rovnako vás rád privítam aj osobne v našom farskom spoločenstve pri rozličných sláveniach v priebehu roka, o ktorých vás pravidelne informujeme na našej stránke.

Želám vám, aby nasledujúce dni boli naplneným pokračovaním vianočných a novoročných želaní.

S úctou a prianím radosti v Pánovi

Ondrej Nagy, duchovný otec

 


Betlehemské svetlo

Milí bratia a sestry,

dnes, na Štedrý deň od 13.00 do 14.00 hod. bude otvorený náš kostol, kde máme betlehemské svetlo.

Môžete prísť, aby ste si z neho odniesli do Vašich domovov. Za jeho prinesenie ďakujeme p. Plichtovej.

Prajem Vám požehnaný čas Božieho narodenia.

Duchovný otec

 


Vianočné prianie

 

Požehnaný čas oslavy Božieho narodenia,

radostné chvíle s najbližšími,

pokoj v duši a mnoho úprimných priateľov v novom roku 2013

Vám želá a vyprosuje

 

                   Ondrej Nagy, duchovný otec                  

                                      

 


 

Vítajte. Takto si zvykneme uctiť hostí či priateľov, keď prídu na návštevu. Privítanie veľmi rád adresujem práve Vám, ktorí ste otvorili stránku našej farnosti Kavečany. Pripravili sme ju, aby slúžila nám všetkým.

Vítajte všetci, ktorí vo farnosti žijete a preto ste jej súčasťou. Vítajte aj vy, ktorých Kavečany pútajú, lebo ste tu strávili nejakú časť svojho života alebo ste si toto miesto s jeho malebnou prírodou vybrali kvôli oddychu a načerpaniu nových síl. Vítajte aj vy, ktorí ste stránku otvorili len tak pre zaujímavosť.

Budem rád, ak každý, kto na stránku zavíta, nájde na nej to, čo mu poslúži k osobnému dobru a povzbudeniu.

Stránku sprístupňujeme v predvianočnom čase 2012 a želáme si, aby sprostredkovala nádherné posolstvo ľuďom dobrej vôle, ktorých Boh miluje.

 

 S úctou a tými najlepšími žičeniami

 Ondrej Nagy, farár

 


Farský deň v Kavečanoch

Oslavy 204. výročia založenia rímskokatolíckej farnosti v Kavečanoch /15.9.1808/ začali v sobotu 15.9.2012 dopoludnia slávením liturgie o 8.00 a 10.00 hodine. Popoludňajšiemu programu osláv dominoval koncert vážnej hudby a poézie v ktorom vystúpili poslucháči Košického konzervatória a Akadémie muzických umení v Prahe , Universität für Musik und Darstellendekunst Wien, Musikhochshule Lübeck a prof. Irena Červenáková. Na koncerte zazneli diela J. S. Bacha , N. Paganiniho, A. Dvořáka, S. I. Tanejewa, G. Rossiniho, G. F. Händla, I. Valentu, C. Francka a M. Rúfusa.  Záverečné AGAPÉ na farskom dvore zo spoločne prinesených dobrôt pre všetkých prítomných len umocnilo význam tejto tradičnej akcie, ktorým je budovanie duchovného a kultúrno-spoločenského života v Kavečanoch. Momenty z programu nájdete vo Fotogalérii.

 

zverejnenie 17.9.2012

  


htwww.farnostkavecany.sk