Farnosť Kavečany - O farnosti

   Kontakt  |  Bohoslužby  |  Liturgický rok  |  Kalendár sviatkov  |  Slovo života  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  O farnosti  |  Aktivity  |  Sviatosti  |  Ostatné liturgické slávenia  |  Pohreb  |  Fotogaléria   

MEDZINÁRODNÝ DEŇ OTCOV – SLOVENSKO 18.jún 2017.

Milí otcovia,

dnes Vám osobitne želám deň plný nadšenia z Vášho poslania.

Vy ste potrební a nenahraditeľní nielen pri počiatku života,

ale aj v každodenných situáciách, ktorými prechádzajú vaše deti.

Tešte sa, že spolu so svojimi manželkami formujete generáciu,

ktorá má preukázať odvahu budovať lepší svet.

duchovný otec

zverejnené 17.6.2017
 


Deň matiek
S hlbokou úctou a vďakou sa dnes skláňam k všetkým mamám.
Milé mamy,
želám Vám bohaté ovocie Vašej námahy v podobe radosti z poslania,
ktoré Vám zveril Stvoriteľ.
Vaše vďačné deti nech sú Vám živou odmenou za všetko Vaše úsilie.

Duchovný otec

zverejnené 14.5.2017Milí bratia a sestry,

ďakujem Vám za podporu podujatí i účasť na nich v tohtoročnom pôstnom období. Záujem o tretie pôstne kázne je odkazom pokračovať v nich aj v budúcich rokoch. Podobne iniciatívny prístup spoločenstiev, jednotlivých životných stavov ako aj jednotlivcov ku pobožnosti krížovej cesty hovorí, že farnosť sa formuje vo vyspelé spoločenstvo, ktoré si je vedomé vlastnej úlohy i zodpovednosti. To je predpoklad byť živým dynamickým spoločenstvom ponúkajúcim Kristovo radostné posolstvo všetkým obyvateľom i návštevníkom farnosti.

Na začiatku Veľkonočného trojdnia želám každému jednému z Vás, aby slávenie Pánovej Paschy nás posunulo bližšie k sebe navzájom i k Pánu Bohu.

S úctou

duchovný otec

zverejnené 13.4.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pôstne kázne Kavečany 2017

 Kazateľ: dp. Imrich Degro

 5.3. - Viera, poverčivosť, okultizmus (záznam z kázne alebo záznam z kázne)

12.3. - Hriech a nebezpečenstvo špiritizmus a veštenia (záznam z kázne)

19.3. - Hriech a nebezpečenstvo mágie a zlorečenia (záznam z kázne  alebo záznam z kázne)

26.3. - Nebezpečenstvo okultného liečenia (záznam z kázne alebo záznam z kázne)

2.4. - "Všetko skúmajte a čo je dobre, toho sa držte!" (1 Sol 5, 21) (záznam z kázne alebo záznam z kázne)

 

Začiatok o 14.00 hod.: Krížová cesta a pôstna kázeň


Krížová cesta ku krížom v obci a okolí 2017

Piatok pred Kvetnou nedeľou 7.apríla 2017 18.45 hod.

Milí bratia a sestry,

pozývam Vás k príprave našej tradičnej krížovej cesty, ktorú sa po 23.krát budeme modliť sledujúc líniu krížov v obci a okolí.

Téma: "Hľa, Tvoj syn". "Hľa, Tvoja Matka"

Pripomenieme si zástoj Božej Matky v dejinách spásy pri príležitosti 100. výročia Fatimských zjavení a budeme prosiť, aby na jej príhovor .

Termíny: - Do 12.3. (2.pôstna nedeľa): Prihlásenie záujemcov na jednotlivé zastavenia.

               - Do 26.3. (4.pôstna nedeľa): Vypracované texty zastavení pošlite na adresu kavecany@rimkat.sk. Text pošlite ako prílohu správy podľa možnosti v programe Word vo formáte .rtf, .doc, .docx. V texte nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko.

 

S vďakou každému, kto priloží ruku k dielu.

Duchovný otec

Kavečany 4.marca 2017Milí bratia a sestry,

na začiatku pôstneho obdobia Vás všetkých a každého srdečne pozdravujem

Želám nám všetkým, aby sme tento čas milosti, ktorý nám Pán Boh ponuka,

využili pre posilnenie vzájomnej súdržnosti v rodinách i vo farnosti.

Nech súlad, porozumenie a pokoj nás sprevádzajú po tieto dni.

Do Vašej láskavej pozornosti dávam pobožnosť krížovej cesty a pôstne kázne.

Duchovný otec


Spoločná fotografia, farnosť Kavečany, sviatok Krstu Pána 2017 , (kliknite pre zväčšenie)
Spoločná fotografia, farnosť Kavečany, Vianoce 2016 (kliknite pre zväčšenie)

Prajem všetkým farníkom, dobrodincom
a návštevníkom našej stránky
Milostiplné požehnané sviatky
Narodenia Božieho Syna 2016.
Božie požehnanie nech Vás sprevádza v dňoch roka 2017.
Nech schopnosť prinášať ľuďom nádej bude Vašou stálou výbavou. 


Nech Kristus, ktorý sa narodil pre nás, sa narodí aj v nás.

Vyprosujem Vám zdravie tela i duše,

radosť zo života, pokoj v duši,

lásku v srdci a mnoho dobrých priateľov.
 


Duchovný otec

ROK 2015


ROK 2014


ROK 2013


ROK 2012


htwww.farnostkavecany.sk